Arbeidsdiensten

Arbeidsdiensten

Arbeidsdiensten Van Bakel heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met lichamelijke en/of cognitieve klachten in relatie tot werk en re-integratie. U kunt bij ons terecht voor werkplekonderzoeken, arbeidsdiagnostiek, reintegratie, workshops en trainingen. Daarnaast bieden wij rondom niet-aangeboren hersenletsel een specifiek dienstverleningspakket.

Wij adviseren en begeleiden werknemers, werkgevers, zelfstandigen, en werkzoekenden. Ook anderen met vragen op het gebied van arbeid, re-integratie en inkomen helpen wij graag verder, bijvoorbeeld arbodiensten, re-integratiebureaus, verzekeraars en UWV. 

Op een praktische en betaalbare manier geven wij de dagelijkse werksituatie zodanig vorm dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Meer over arbeidsdiensten: