Arbeidsdiensten

Arbeidsdiensten

Arbeidsdiensten Van Bakel heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met lichamelijke en/of cognitieve klachten in relatie tot werk en re-integratie. We hebben een gevarieerd aanbod op het gebied van werkplekonderzoeken, arbeidsdiagnostiek, reintegratie, workshops en trainingen. Onze diensteverlening is gericht aan werknemers, werkgevers, zelfstandigen, werkzoekenden en andere met vragen op het gebied van arbeid, re-integratie en inkomen; bijvoorbeeld arbodiensten, re-integratiebureaus, verzekeraars en UWV. Op een praktische en betaalbare manier geven wij de dagelijkse werksituatie zodanig vorm dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Meer over arbeidsdiensten: