Voor wie

Arbeidsdiensten Van Bakel kan ingeschakeld worden in de volgende situaties:

  • Een werknemer met klachten dreigt uit te vallen.
  • Een werknemer met klachten zit thuis en moet weer aan de slag geholpen worden.
  • Een werkgever heeft geen werknemers met klachten en wil dat graag zo houden.

Bent u werknemer?

Als u tijdens of na het uitvoeren van uw werk problemen of klachten heeft, wilt u daar graag iets aan doen. Pijn, vermoeidheid, stress of geheugenproblemen staan het werkplezier immers flink in de weg . Misschien dat u door zulke klachten niet eens meer kúnt werken en thuis zit. Dat is erg vervelend, want werk levert vaak veel op: voldoening, waardering, plezier, nuttig voelen en sociale contacten.

Daarom willen we graag samen met u aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat u op een prettige manier kunt blijven functioneren of opnieuw aan het werk kunt. Uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften staan daarbij centraal. We stemmen onze coaching en begeleiding af op wat bij ú past. Uiteraard overleggen we, waar nodig, met uw werkgever en gebeurt alles binnen de wettelijke mogelijkheden.

Bent u werkgever?

Dan weet u als geen ander hoe belangrijk vitale medewerkers voor uw organisatie zijn. Of u nu werkt in de industrie, de zorg, het MKB, de administratieve sector of de ICT: gezond personeel wilt u graag gezond houden en medewerkers die door klachten moeizaam functioneren of zelfs uitvallen, ziet u graag snel weer fit worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een medewerker die thuis heeft gezeten z’n werk weer optimaal kan oppakken? Arbeidsdiensten Van Bakel kan uw organisatie hierbij krachtig ondersteunen.

Als een medewerker problemen ervaart op en met het werk, zijn daar allerlei oorzaken voor te bedenken. Het kan bij de werknemer zelf liggen, bij de taken of bij de werkomgeving. Ook de thuissituatie speelt soms een rol of een chronische aandoening is de oorzaak van problemen in het werk. Onze deskundige maakt een uitgebreide analyse en bespreekt die samen met u en de werknemer. Daarna maken we een plan van aanpak. Het plan biedt allerlei handvatten voor uw werknemer en voor u, als werkgever. Zo gaan we in op vragen als ‘wat kan ik wel en niet van mijn werknemer vragen?’, ‘hoeveel mag ik hem belasten?’, ‘hoe moet ik omgaan met de handicap van mijn medewerker?’.

Het inschakelen van deskundigen op het gebied van arbeid en reintegratie kan een heleboel kosten besparen. Immers, goede preventie voorkomt extra uitgaven door uitval. En het actief begeleiden van mensen die vanuit de thuissituatie weer aan de slag moeten, kan de re-integratieperiode flink verkorten.

De trajecten van Arbeidsdiensten Van Bakel sluiten naadloos aan bij de Wet Poortwachter. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de, vaak ingewikkelde, wet- en regelgeving op dat gebied. Als u dit wenst, kunnen ze u op dit gebied helpen door de bomen het bos te zien.

Direct contact

Zowel werknemers als werkgevers kunnen rechtstreeks contact opnemen met Arbeidsdiensten Van Bakel. Samen kunnen we bekijken op welke manier we de begeleiding gaan inzetten en hoe de financiering het beste geregeld kan worden.