Voorbeelden

Coaching thuiszorgmedewerkster met nek- en rugklachten

De 36-jarige mevrouw Peeters werkt met veel plezier 32 uur per week als verzorgende bij een thuiszorgorganisatie. Ze helpt vooral ouderen en chronisch zieken bij dagelijkse handelingen zoals het in en uit bed komen, wassen en aankleden en verzorgen van maaltijden. Enkele weken geleden heeft ze zich ziek moeten melden omdat ze door rug- en nekklachten niet meer in staat was te werken. Na enkele weken ‘rust’ zijn de klachten al flink afgenomen en mevrouw Peeters wil graag snel weer aan de slag. Haar leidinggevende en bedrijfsarts schakelen Arbeidsdiensten Van Bakel in om de verzuimperiode te begeleiden en mevrouw zo snel mogelijk gezond terug aan het werk te krijgen.

Onze adviseur brengt in kaart welke werkfactoren invloed hebben op het ontstaan en/of in stand houden van de gezondheidsklachten. Aan de hand van deze inventarisatie worden adviezen en aanbevelingen gegeven om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om de manier van werken. Mevrouw Peeters is namelijk erg gedreven en heeft hart voor haar cliënten, maar ze belast haar lichaam onnodig zwaar. Ze werkt bijvoorbeeld vaak in een ongunstige houding en neemt bijna tot geen pauze voor herstel. In overleg met werkgever en werknemer wordt een plan opgesteld dat gericht is op terugkeer naar het werk. De adviseur begeleidt en coacht mevrouw Peeters bij het toepassen van de adviezen. Het doel van dit traject is een balans vinden tussen de belasting en de belastbaarheid, het verminderen/wegnemen van de klachten, het tegengaan van langdurig verzuim en het voorkomen van herhaling van de klachten.

Na de begeleidingsperiode werkt mevrouw Peeters weer 32 uur en zijn de rug- en nekklachten verdwenen. Ze past de adviezen goed toe in haar werksituatie en voorkomt zo dat de klachten terugkeren.

Preventieworkshop voor medewerkers van een internetbureau

Een internetbureau uit Helmond met 25 medewerkers heeft het getroffen: er zijn nog geen werknemers met klachten. Dit wil het bureau graag zo houden! Daarom laat de directie jaarlijks op locatie een preventieworkshop verzorgen door Arbeidsdiensten Van Bakel. Tijdens deze workshop krijgen de medewerkers op een praktische en prikkelende manier voorlichting over beeldschermwerk en over mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van dit werk. Er wordt dieper ingegaan op de oorzaken van gezondheidsklachten en op wat werknemers zelf kunnen doen om zulke problemen te voorkomen. Voorbeelden van dat laatste zijn: afwisseling van taken, omgaan met werkdruk, het instellen en gebruiken van de werkplek en (het gebruik van) hulpmiddelen. Na afloop van de workshop kunnen de medewerkers zelfstandig op een gezonde manier hun beeldschermwerk uitvoeren.

Directie en medewerkers van het internetbureau vinden de jaarlijks terugkerende groepsvoorlichting zeer zinvol. De medewerkers voelen zich serieus genomen en ervaren dat hun werkgever zuinig op hun gezondheid is. De workshop draagt ertoe bij dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het gezond uitvoeren van hun werk. Dat dit vruchten afwerpt, toont de praktijk aan: medewerkers voelen zich fit en vitaal, klachten door beeldschermwerk worden voorkomen en het ziekteverzuim vermindert. Kortom, winst voor alle partijen!

Begeleiding fabrieksmedewerker met reuma

Meneer Van Engelen (43) werkt in een fabriek en heeft al enkele maanden regelmatig last van stijfheid en rugpijn. Onlangs heeft een reumatoloog bij hem een vorm van reuma vastgesteld. Meneer Van Engelen wil, ondanks de reuma, zo lang mogelijk aan het werk blijven. Zijn werkgever wil dat ook graag, want meneer Van Engelen is een waardevolle kracht. De bedrijfsarts adviseert om een ergotherapeut in te schakelen die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden. Zo’n ergotherapeutisch adviseur kan de werkplek en werkomstandigheden onderzoeken en aangeven wat er nodig is om zaken te verbeteren. Hoe eerder dit gebeurt, hoe langer meneer Van Engelen op een zo goed mogelijke wijze kan functioneren.

De werkgever schakelt een ergotherapeut/adviseur in van Arbeidsdiensten Van Bakel. Deze voert een gesprek met meneer Van Engelen en bekijkt ter plekke op welke wijze de werkzaamheden, de manier van werken en andere arbeidsomstandigheden invloed kunnen hebben op de reumatische klachten. Er wordt een rapport opgesteld met praktische en concrete adviezen ‘op maat’, dus precies afgestemd op de arbeidsomstandigheden van meneer Van Engelen. Ze zijn gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. Het rapport wordt met hem en zijn werkgever besproken. Vervolgens begeleidt de arbeidsadviseur meneer Van Engelen bij het toepassen van de adviezen. Vooral het aanleren van een juiste lichaamshouding en gewrichtsbeschermende werkwijzen staan hierbij centraal. Ook het leren omgaan met energie en pijn en het juist inrichten van de werkplek krijgen aandacht. Na de kortdurende begeleiding door onze praktijk weet meneer Van Engelen hoe hij op de minst belastende manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daarnaast is zijn werkplek optimaal ingericht.

Verzuimaanpak beeldschermwerker met CANS (RSI) klachten

Meneer Dassen is 26 jaar en heeft sinds twee maanden tijdens en na zijn werk klachten aan nek, schouder, pols en hand (CANS). Hij werkt fulltime als administratief medewerker. Vanwege pijn aan zijn arm heeft hij zich onlangs een paar dagen ziek gemeld. De klachten ontstaan vooral tijdens het werken met de computer en nemen af na een periode van rust (vrije dag, weekend, vakantie). Op advies van de huisarts heeft meneer Dassen contact opgenomen met Arbeidsdiensten Van Bakel. Onze arbeidskundige brengt samen met de administratief medewerker de risicofactoren in kaart waardoor de klachten ontstaan, verergeren of voortduren. De begeleiding zal zich richten op het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid, het trainen van de houding, het toepassen van pauzes, pijnmanagement, het verbeteren van ergonomie en ondersteuning door middel van hulpmiddelen (o.a. bureaustoel, muis). Samen met de werkgever bekijkt de arbeidskundige wat op korte termijn kan worden opgepakt. Daarnaast spreken ze met meneer Dassen af dat de arbeidskundige hem gedurende een bepaalde periode ondersteunt bij het ‘nieuwe werken’. Alle bevindingen en adviezen worden in een duidelijk rapport samengevat.

Na vier maanden ervaart meneer Dassen duidelijk minder klachten en is hij gewend aan de nieuwe bureaustoel en muis. Zijn takenpakket is afwisselender geworden en biedt meer uitdaging. Ook thuis merkt hij dat hij lekkerder in zijn vel zit en minder klachten heeft aan zijn nek, schouder en arm. De werkgever is ook blij: zijn werknemer is weer gezond aan het werk, zonder verzuim.

Instructie medewerkers kinderdagverblijf

De 35-jarige mevrouw Van Arkel is groepsleidster van een baby-peutergroep bij kinderdagverblijf De Berenboot. Al meer dan een jaar heeft ze last van haar schouders, rug en knieën. Omdat de klachten toenemen en dat haar ook thuis hindert, stelt de huisarts voor contact op te nemen met een arbeidskundige.
Na een intakegesprek bezoekt een adviseur van Arbeidsdiensten Van Bakel het kinderdagverblijf om mevrouw Van Arkel tijdens haar werk te observeren. Daarnaast wordt bekeken of het meubilair voldoet aan wet- en regelgeving.

Al snel blijkt dat de groepsleidster regelmatig een voorover gebogen houding aanneemt, regelmatig op haar hurken zit en vaak kinderen op de arm heeft. Samen met mevrouw Van Arkel wordt bekeken hoe deze belastende houdingen kunnen worden voorkomen of in ieder geval zo min mogelijk nodig zijn. Daarnaast geeft onze arbeidskundige advies over de indeling van de slaapkamers en de speelruimte. Door te schuiven met meubels ontstaat er meer ruimte om met een juiste lichaamshouding kinderen in en uit bed te tillen en bij kinderen aan tafel te zitten. Van alle adviezen en de hieraan gekoppelde wet- en regelgeving wordt een rapport gemaakt, zodat dit ook later nagelezen kan worden. De lichamelijke klachten van mevrouw Van Arkel nemen langzaam af en de coaching van onze arbeidskundige wordt afgebouwd.

Als de arbeidskundige op de werkplek is, geven ook andere groepsleiders aan dat ze tijdens het werk last hebben van lichamelijke klachten. In overleg met de eigenaresse van het kinderdagverblijf wordt besloten een workshop te geven met instructies voor alle medewerkers. Daarnaast vraagt de eigenaresse de arbeidskundige om advies over arbobeleid, om ervoor te zorgen dat ook op de lange termijn de arbeidsomstandigheden bij kinderdagverblijf De Berenboot zo optimaal mogelijk zijn.

Advies voor herontwerp balie

Het bestuur van een makelaarskantoor heeft besloten de ontvangsthal met receptie van de Eindhovense vestiging flink onder handen te nemen. Dit omdat sommige baliemedewerkers tijdens hun werk lichamelijke klachten ervaren, vooral aan nek en schouders. Daarnaast zijn de inrichting en het meubilair verouderd. Ze passen niet meer helemaal bij de uitstraling van het bedrijf.

Voordat het kantoor aan de opknapbeurt begint, wordt Arbeidsdiensten Van Bakel ingeschakeld voor advies over het herontwerp van de balie. Het doel is ergonomische knelpunten te verhelpen en een prettige werkplek te creëren. Eén van onze adviseurs bekijkt de situatie ter plekke en houdt een aantal interviews met medewerkers én bezoekers. Op deze manier krijgt de adviseur een goed inzicht in de taken en de knelpunten. Het gaat daarbij niet alleen om het baliemeubel, maar ook over de ontvangsthal waarin de balie staat en waarop onder andere het trappenhuis uitkomt.

Belangrijke knelpunten bij de balie blijken de werkhoogte – die is niet op de medewerkers afgestemd – en het feit dat baliemedewerkers niet op ooghoogte contact hebben met bezoekers. Daarnaast hebben mensen last van tocht en kou, vooral vanuit het centrale trappenhuis. Onze arbeidsadviseur formuleert verschillende eisen en stelt oplossingen voor, zoals het afsluiten van het trappenhuis. Een ander voorbeeld is het advies om de vloer achter de balie te verhogen, waardoor de bezoeker niet meer neerkijkt op de medewerker, maar op ooghoogte kan praten. Met deze en andere adviezen is de architect aan het werk gegaan.