Specialisaties

Arbeidsdiensten Van Bakel heeft zich door middel van aanvullende scholing en jarenlange ervaring op een aantal gebieden gespecialiseerd:

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel is aan de buitenkant vaak onzichtbaar. Maar de gevolgen voor iemands functioneren, kunnen heel groot zijn.  Dit uit zich ook vaak op de werkplek. Soms snel merkbaar, en dan is het goed daar direct op in te spelen. Bij anderen komt het pas na jaren aan het licht. Bijvoorbeeld als iemand andere of extra taken krijgt. Het lukt de medewerker dan niet meer om het tempo bij te houden, zich voldoende te concentreren of een nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat iemands gedrag verandert. Dit alles kan leiden tot irritatie bij collega’s, minder presteren en slechte beoordelingen. Soms lopen mensen helemaal vast en is sprake van een verstoorde werkrelatie.

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met deze grote doelgroep en zijn extra deskundig in de arbeidsdiagnostiek, re-integratiebegeleiding en advisering bij inkomensvragen bij niet-aangeboren hersenletsel. Lees hier meer over de dienstverlening bij deze specifieke doelgroep.

Wij maken onderdeel uit van het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH, het CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen en het NAH Netwerk Zuidoost Brabant.  

Multiple Sclerose

De diagnose MS betekent niet meteen het einde van een werkend leven. Toch zijn vragen als 'Hoe zorg ik dat ik het werk volhoud?', 'Hoe kan ik slim omgaan met mijn beperkte energie?', 'Hoe kunnen we rekening houden met iemand die een vertraagd tempo heeft, minder goed kan onthouden en minder snel leert?', 'Wat vertel ik over mijn ziekte tijdens een sollicitatiegesprek?', 'Welke aanpassingen zijn nodig om iemand aan het werk te houden?' veelhehoorde vragen van mensen met MS, hun werkgevers, bedrijfsartsen of andere betrokkenen.  

Met onze kennis van MS en arbeid kunnen wij werknemers, werkgevers, werkzoekenden en overige betrokkenen, zoals bedrijfsartsen en UWV, adviseren en ondersteunen bij (dreigend)verzuim, re-integratie en vragen over wet- en regelgeving. Denk aan een goed arbeidscapaciteitenonderzoek, praktisch advies omtrent werkaanpassingen, WIA-ondersteuning en voorlichting en advies over de financiele en juridische gevolgen van diverse scenario's. Lees hier meer over onze dienstverlening bij mensen met hersenletsel.

Wij hebben een goede samenwerking met de behandelaren van deze aandoening zoals neurologen en MS verpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Tevens zijn wij aangesloten bij MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS.

Chronische pijn/vermoeidheid

Ruim 20% van alle Nederlandse werknemers heeft last van chronische pijn. Onze deskundigen coachen werknemers in het omgaan met hun chronische pijn en/of vermoeidheidklachten. Energiemanagement speelt hierbij een belangrijke rol; onze specifieke scholing op dit gebied biedt daarom ook hier een meerwaarde. Verder houden we ons bezig met de gedragsmatige beïnvloeding van chronische pijn- en vermoeidheidsklachten. Het gaat om een integrale aanpak van de klachten en gevolgen met als doel het voorkomen van uitval of wanneer iemand uitgevallen is, gericht op snelle en duurzame re-integratie. Voor werkgevers en bedrijfsartsen is het vaak een hele klus goed zicht te krijgen op de daadwerkelijke belastbaarheid en daarmee inzetbaarheid van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. Onze deskundigen kunnen uitkomst bieden!

Ziekte van Parkinson

De diagnose ziekte van Parkinson betekent niet meteen het einde van een werkend leven. Wanneer de werknemer en de werkgever tijdig ondersteunt en geadviseerd worden, is het vaak mogelijk uitval voor werk te voorkomen dan wel uit te stellen. Wanneer goed in kaart is gebracht wat het werk inhoud, binnen welke omstandigheden deze moeten worden uitgevoerd en wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn, zijn (simpele) oplossingen vaak voorhanden. Ook wanneer een aanvraag in het kader van de WIA zich voordoet, ondersteunen wij graag.

Wij zijn reeds jarenlang gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met de ziekte van Parkinson en zijn aangesloten bij ParkinsonNet Eindhoven. Er is een goede samenwerking met de behandelaren van deze aandoening zoals neurologen en Parkinson verpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.

Reuma

We begeleiden veel mensen met verschillende vormen van reuma. Denk aan reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie, jicht en de ziekte van Bechterew. Belangrijk hierbij is het vinden van een juiste balans tussen beweging en rust, het aanleren van de juiste werkhouding en gewrichtsbeschermende principes en zo nodig aanpassen van de werkzaamheden en werkplek. Vaak wordt een werkplekonderzoek en coaching op de werkvloer ingezet om tot de juiste oplossingen en gewenste werksituatie te komen. 

Onze deskundigen hebben samenwerking met het Handencentrum in de regio en reumatologen van onder andere het Regionaal Reumacentrum te Eindhoven. 

Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Fysieke klachten zoals rugklachten en RSI ofwel CANS kunnen het werk fors belemmeren. Middels een werkplekonderzoek brengen wij de werktaken, werkplek en werkwijze van de werknemer in kaart. Er ontstaat een duidelijk beeld van de knelpunten die de klachten veroorzaken danwel in stand houden. Praktische concrete oplossingen worden geformuleerd en zo nog wordt training op de werkvloer gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanleren van de juiste werkhouding en het gebruik van hulpmiddelen (zoals een aangepaste muis of toetsenbord, een til hulpmiddel).    

Allerlei beroepen, branches en sectoren

Onze expertise wordt ingezet voor werknemers en werkgevers werkzaam in allerlei functies en uit verschillende branches/sectoren. Of u nu werkzaam bent als beeldschermwerker, productiemedewerker, een mangementfunctie bekleed, werkzaam bent in het onderwijs, de kinderopvang, zorg of de bouw: u bent bij ons aan het juiste adres! 

Naast individuele (maatwerk)diensten behoren ook groepsvoorlichtingen en trainingen tot de mogelijkheden.

Kwaliteit

Al onze deskundigen beschikken over de juiste beroepserkenning, registraties en certificeringen.

Onze werk- en reintegratiedeskundigen zijn als ergotherapeuten kwaliteitsgeregistreert in het Kwaliteitsregsiter voor Paramedici en  gecertificeerd in onder andere Melba, PRPP en Fysibel. Kennis uit scholing voor Motivational Interviewing, cognitieve gedragstherapie, health counseling en dergelijke worden dankbaar ingezet. Zij participeren tevens in doelgroepgerelateerde netwerken, zoals MS Zorg Nederland, ParkinsonNet en het CVA Netwerk.

Onze arbeidsdeskundige is opgenomen in het register van de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen) en tevens jurist.

Middels continu bij- en nascholing staan wij in voor de beste kwaliteit.     

We beschikken over een groot netwerk en staan voor goede communicatie en samenwerking met alle relevante stakeholders.